rozwój osobisty blog

1. Czym jest mentoring? „Mentoring to partnerska relacja między mentorem/mistrzem a mentee, polegająca na tym, że mentee wspierany przez mentora – jego wiedzę, doświadczenie i osobowość – poznaje i rozwija siebie, definiując oraz realizując własne cele i wizję własnej osoby w obszarze zawodowym i/lub osobistym.” Stowarzyszenie...