Szkolenia

Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich.

Prowadzone szkolenia mogą obejmować m.in. takie obszary jak:

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

np. udzielanie feedbacku, style komunikacji, modalności, język klienta, asertywność, aktywne słuchanie, mowa ciała w procesie komunikacji, formułowanie jasnych przekazów, dopasowywanie się do odbiorcy, NVC (nonviolent communication)
Negocjacje

Negocjacje

np. techniki negocjacji oraz ich zastosowanie, rozwiązywanie case study, pojęcia BATNA/WATNA, impas/eskalacja
Zarządzanie Sobą W Czasie

Zarządzanie Sobą W Czasie

np. planowanie, GTD, delegowanie, efektywność, techniki zarządzania czasem, metody prowadzenia efektywnych spotkań, zasady organizacji miejsca pracy, narzędzia planowania i komunikacji, sposoby komunikacji mailowej i telefonicznej
Sztuka wystąpień publicznych

Sztuka wystąpień publicznych

np. budowanie pewności siebie na scenie, panowanie nad stresem, radzenie sobie z wewnętrznym krytykiem, budowanie kontaktu z publicznością, mowa ciała, komunikacja, tworzenie wartościowych prezentacji
Self-coaching

Self-coaching

np. koło życia, badanie swoich wartości, praca nad przekonaniami, sposoby na motywowanie siebie, budowanie nawyków, zasady tworzenia celu, budowanie samoświadomości
Skuteczna rekrutacja

Skuteczna rekrutacja

np. dopasowanie kandydata do organizacji, budowanie kultury rekrutacyjnej, komunikacja z kandydatem, sposoby pozyskiwania kandydatów, język ogłoszeń, metody prowadzenia spotkań, badanie predyspozycji aplikujących o pracę
Budowanie pewności siebie

Budowanie pewności siebie

np. praca na zasobach, odnajdywanie mocnych stron i obszarów do rozwoju, budowanie samoświadomości, metody pracy nad rozwijaniem poczucia własnej wartości, ćwiczenie umiejętności rozumienia motywów działania i postępowania innych ludzi, rozwijanie empatii
Sztuka autoprezentacji

Sztuka autoprezentacji

np. zasady budowania pierwszego wrażenia, self-branding, budowanie wizerunku, komunikacja, tworzenie marki osobistej, wizualne aspekty autoprezentacji, etykieta biznesowa
Motywowanie

Motywowanie

np. metody motywowania siebie i innych, odwołanie do wartości, strategie motywacyjne, poznanie mechanizmów prokrastynacji, niskiej wydajności oraz braku motywacji do działania, teorie motywacji
Mediacje konfliktów w zespołach

Mediacje konfliktów w zespołach

np. zasady mediacji, komunikacja, negocjacje, ćwiczenie prowadzenia mediacji, moderowanie dyskusji, tworzenie kontraktu, parafrazowanie, aktywne słuchanie,
Coachingowe metody zarządzania ludźmi

Coachingowe metody zarządzania ludźmi

np. motywowanie ludzi, techniki pracy coachingowej, zasady coachingu, ćwiczenie zadawania trafnych pytań, budowanie otwartości i uważności, aktywne słuchanie, komunikacja werbalna i niewerbalna
Nowoczesne metody prowadzenia spotkań

Nowoczesne metody prowadzenia spotkań

np. zasady określania agendy, metody prowadzenia spotkań, style komunikacji, kultura organizacji a spotkania, techniki ułatwiające na efektywne i szybkie prowadzenie spotkań

Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program jest ustalany indywidualnie. Każde szkolenie projektowane jest pod konkretne potrzeby i specyfikę pracy firmy lub organizacji. Podczas takich warsztatów nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktykę. Uczestnicy ćwiczą samodzielnie lub w grupach poznane teorie i techniki tak, aby można je było później łatwo wdrożyć w pracy.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany oferowanymi przeze mnie szkoleniami a chciałbyś uzyskać więcej informacji, napisz do mnie lub skorzystaj z formularza obok. Możesz z niego wybrać interesujące Cię szkolenia oraz podać dane swoje kontaktowe. W mailu zwrotnym napiszę Ci szczegółowo jak wyglądają konkretne zajęcia i w jaki sposób mogę Ci pomóc osiągnąć to, czego pragniesz.

    Interesują mnie następujące szkolenia: